Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Bürkert @ sosiale media

Ta kontakt med oss på våre offisielle Bürkert-sider i de sosiale nettverkene.

Bürkert Press contact

Som industribedrift og produsent av komplekse produkter benytter vi kommunikasjonsmulighetene som de sosiale nettverkene gir.

B2B sosiale media

Hold deg oppdatert om Bürkert og våre innovasjoner innen området fluidteknikk via Facebook, Twitter und Google+. Se eksempler på anvendelser av våre produkter på YouTube og finn attraktive jobbtilbud i Bürkert-gruppen via LinkedIn. Vi gleder oss til at du tar kontakt!

Bürkert @ Facebook

Som industribedrift bruke Facebook

Skaff mer informasjon

Bürkert @ Twitter

Bruke Twitter som industribedrift

Skaff mer informasjon

Bürkert @ Google+

Underveis på Google+ som industribedrift

Skaff mer informasjon

Bürkert @ LinkedIn

Industribedrift med en profil på LinkedIn

Skaff mer informasjon

Bürkert @ You Tube

Som industribedrift lager vi videoer først og fremst om produkter som trenger en forklaring.

Skaff mer informasjon

Min sammenligningsliste