Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

We are Bürkert

Vår nye litt annerledes film om Bürkert, med fokus på de ansatte.

Burkert Mediathek

Men vi vil ikke røpe for mye. Se selv:

Du vil finne flere filmer på vårt Media Senter

Burkert Mediathek

Mediatek

Bürkert-gruppens videoer

Skaff mer informasjon

Eller mer informasjon om Bürkert.

Buerkert in 90 Seconds

En av verdens ledende innen området Fluid Control Systems

I mer enn 70 år har tankene hos Burkert dreid seg om flytende stoffer og gasser.

Skaff mer informasjon

Min sammenligningsliste