Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Type 8756 massegjennomstrømningsmåler / -regulator med Coriolis-sensor for væsker

Medieuavhengig måling og regulering av minste væskemengder med Coriolis-massegjennomstrømningsmåleren/-regulatoren type 8756.

Skriv ut

Coriolis-massegjennomstrømningsmåleren/-regulatoren type 8756 er en kompakt og robust multiparameter-enhet. I tillegg til gjennomstrømningsmåling kan samtidig tetthet og temperatur måles. Dermed er type 8756 egnet for en rekke bruksområder, for eksempel ved doseringen av smaks- eller duftstoffer i mat- og nytelsesmiddelindustrien, mikroreaksjonsteknikk eller tynn-filmbeleggsteknikk (Chemical Vapour Deposition – CVD).

Coriolis-måleprinsippet

Type 8756 satser på Coriolis-måleprinsippet. Dette er basert på kontinuerlig måling av faseforskyvningen av en rørvibrasjon på grunn av det gjennomstrømmende mediet. Derved er faseforskyvningen proporsjonal til massen av mediet og omformes til et gjennomstrømningssignal.

Presis medieuavhengig måling

Sammenlignet med andre måleprinsipper, som for eksempel magnetisk induktiv måling eller vingehjul-gjennomstrømningsmåling, skjer gjennomstrømningsmålingen med Coriolis-prinsippet medieuavhengig, noe som gjør at også aggressive væsker med høy tetthet og en viskositet på opptil 200 mPas kan måles.

Takket være det store måle-/innstillingsområdet og det stabile nullpunktet er MFM/MFC spesielt egnet for å måle de minste væskemengdene pålitelig og med repetisjonsnøyaktighet.

Oversikt over dine fordeler med vår Coriolis-MFC

✓ Høyeste nøyaktighet (± 0,2 % av måleverdien ± 0,0014 kg/t)
✓ Pålitelige prosesser takket være høy nullpunktstabilitet på sensoren
✓ Medieuavhengig kalibrering med Coriolis-måleteknikk

Finn ut mer om dine fordeler med vår nye Coriolis-MFC type 8756.

 

Min sammenligningsliste