Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
send epost
bürkert
 

Oksygenbruk i industrien og andre bransjer

Riktige komponenter er utslagsgivende ved driftsprosesser med oksygenbruk. Finn ut mer om våre egnede Bürkert-løsninger og vårt bidrag til din prosessikkerhet.

Våre mangfoldige Bürkert-løsninger for oksygenbruk

Er du kjent med våre magnetventiler, proporsjonalventiler og prosessventiler som egner seg for oksygen? Skaff deg selv en oversikt og ta kontakt med oss dersom du ønsker personlig rådgivning. Våre produkter kan dessuten enkelt bestilles online:

Du lurer kanskje på hvorfor spesielle løsninger er påkrevd for oksygenbruk? I det etterfølgende belyser vi sentrale fakta om dette temaet.

Hvilken rolle spiller ventiler?

En ventil blir eksempelvis til brennstoff gjennom sin membran, en liten fjær eller et filter, så snart en selvoppholdende brann antennes der. Partikler i gasstrømmen, samt trykkoppvarming på en elastomertetning eller en tilsmusset flate kan være utløsere for inflammasjonen. Hindringer som medfører trykkoppvarming kan også være farlig. Herunder lukkede ventiler eller trykkregulatorer, hvor gassen komprimeres. Det kan også forekomme trykkoppvarming i selve ventilen, f.eks. grunnet et nylig åpnet ventilsete eller på utgangen av en delvis åpnet regulator.

Produksjonen av oksygenventiler som sikkerhetsfaktor

Hos Bürkert er vi påpasselige med å velge riktige materialer ved utviklingen av ventiler for oksygenbruk, og disse fremstilles under svært strenge renhetsstandarder. Alle komponenter som kommer i berøring med medier (ikke-metalliske tetningsmaterialer, kunststoff og lim) må være egnet for bruk med oksygen.

Enkelte rengjøringsprosesser og rengjøringsmidler som benyttes under produksjonen vil her sikkerstille at sluttproduktene er tilstrekkelig rengjort og rene for oksygendrift. Her får du et lite innblikk i et av våre «grårom» hvor også oksygenventiler fremstilles:

Ved produksjon av ventiler med egnethet for oksygen oppfyller vi følgende vilkår:

  • Rengjøring hos enkeltdeler: Alle enkeltdeler som kommer i berøring med medium gjennomgår en plasmarengjøring før monteringen.
  • Intern transport og lagring: Rengjorte enkeltdeler og komplette enheter tildekkes med folier og transporteres i separate esker.
  • Montering under gråromsvilkår: Komponenter som kommer i berøring med medium monteres uten hjelp av olje, fett eller silikon. Kun destillert vann må benyttes som monteringshjelp.
  • Kontroller under gråromsvilkår: Kontrollen av ferdige apparater gjennomføres på et spesielt laboratorium. Kontrolløren bekrefter med sin underskrift eller personlige stempel på oppdraget at retningslinjene ble korrekt overholdt.
  • Kvalitetssikring: Kvalitetsstyringssystemet som er innført iht. ISO 9001, med utførelse av interne kontroller, er en del av kvalitetssikringen i samme grad som kontrollen av test- og måleutstyr.

Ventilene inneholder en entydig kode for identifisering av egnethet for bruk av oksygen, og får en spesiell forpakning til slutt.

Godkjenningsdokumenter (produsenterklæring)

Arbeidsgruppen «Sikker omgang med oksygen» hos BAM (statlig tysk organ for materialforskning og -kontroll) utarbeider en testrapport, som utgjør grunnlaget for en produsenterklæring fra Bürkert. Produsenterklæringene (HEE) inneholder følgende informasjon:

  • Produkter merket med den variable koden NL02 leveres av Bürkert Werke GmbH uten olje og fett, og egner seg for bruk med oksygen.
  • Disse egenskapene går tapt dersom olje- eller fettholdige medier benyttes, eller produktet kontamineres utenfra.
  • Produkter med den variable koden NL02 kan identifiseres gjennom merking av typeskiltet under angivelse av maksimumstemperaturen, for eksempel O2: Tmed maks 60 °C.

Det er tilstrekkelig med produsenterklæringen, dvs. materialgodkjenningen med hensyn til reaksjonsevnen med oksygen, for ikke-metalliske materialer som kommer i berøring med oksygen. Godkjenning av et komplett apparat er prinsipielt mulig, men utføres normalt først ved et maksimum tillatt trykk fra 100 bar. Kun ved såpass høyt trykk blir ikke-metalliske materialer (tetninger) kontroller i konstruktive omgivelser.

Du ønsker å snakke med oss om temaet oksygen? Ta kontakt med oss!

Min sammenligningsliste