Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

IO-Link & büS for digitale stillingsregulatorer type 8694

I tillegg til utførelsen med AS-Interface er vår intelligente stillingsregulator type 8694 nå også tilgjengelig med det digitale kommunikasjonsgrensesnittet IO-Link eller som Bürkert-systembuss-variant (büS). Finn ut hvilke fordeler dette innebærer for deg.

Skriv ut
Typ 8694

Den digitale kommunikasjonen til intelligente feltapparater og overføringen av prosess-, apparat- og diagnose-data blir stadig viktigere i prosessautomatiseringen.

Også i ventilteknikken spiller denne utviklingen en stadig større rolle. Slik kan intelligente reguleringsventiler overvåkes bedre gjennom sterkere nettverksforbindelse og tilgjengeligheten samt produktkvaliteten økes gjennom diagnoseinformasjoner.

Digital stillingsregulator type 8694 med IO-Link-grensesnitt

Gjennom implementeringen av et IO-Link-grensesnitt utstyrer vi våre stillingsregulatorer type 8694 med fremtidsrettet teknologi allerede i dag, for å oppfylle kravene til Industri 4.0.

Overføring av parameter- og diagnosedata

Sammenlignet med andre kommunikasjonsstandarder kan det med IO-Link overføres både sykliske prosessdata og asykliske parameter- og diagnosedata mellom ventil og overordnede automatiseringssystemer. Dermed har du tilgang til apparatdataene mens driften pågår og har alltid oversikt over prosesstatusen.

Enkel planlegging av vedlikeholdstidspunktet

Den utvidede diagnosefunksjonen, som for eksempel grenseverdidefinisjon av driftsparameterne og aktive statusmeldinger, muliggjør forutseende vedlikehold av anlegget ditt, noe som øker tilgjengeligheten til anlegget.

Dine fordeler oppsummert

✓ Omfattende funksjonalitet for parametrisering og diagnostikk
✓ Enkel tilkobling av feltapparater på kontrollnivået
✓ Raskt apparatbytte ved service og vedlikehold av anlegget
✓ Enkel idriftsettelse og kabling
✓ Enkel ettermontering i bestående anlegg

Optimaliser datautvekslingen mellom dine prosessventiler og kontrollnivået med IO-Link-stillingsregulatorer av typen 8694.

Nå tilgjengelig med Bürkert-systembuss-grensesnitt

I tillegg til IO-Link- og AS-Interface er stillingsregulatoren type 8694 også tilgjengelig med kommunikasjonsgrensesnittet Bürkert-systembuss (büS). Spesielt for kundespesifikke systemløsninger gir büS fordeler, som for eksempel den enkle nettverksforbindelsen av büS-kompatible Bürkert-produkter. Dermed kan disse konfigureres og parametriseres direkte med Bürkert Communicator.

Har du allerede büS-kompatible produkter fra Bürkert og søker etter en stillingsregulator som lar seg integrere sømløst i anlegget ditt? Finn ut mer om type 8694.

Min sammenligningsliste