Dele lenke via e-post
Ikke alle nødvendige felt var fylt
Bürkert - nært deg
Kontor /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Forhandler
  • Kontor
  • Anlegg
  • Logistikksenster
bürkert
 

Analyse av både prosess- og drikkevann i drift

Vann er vår viktigste ressurs og må være tilgjengelig til både industrier og husholdning. Dette krever både kontinuerlig og pålitelige analyser.

Skriv ut

Måling av vann-parametere - enkel, modulær og presis

Overvåking spiller en essensiell rolle i vannbehandlingsprosessen. Grunnvannskvaliteten blir stadig forverret i mange områder. Dette er bl.a. grunnet stadig økende forurensning, av f.eks. rester av legemidler eller kjemikalier, noe som gjør det vanskeligere å produsere drikkevann.

I tillegg er det regler og reguleringer som foreskriver målinger og faste intervaller. f.eks. så må pH verdi eller turbiditet sjekkes ofte. Forskjellige behandlingsprosesser gjøres så, ved f.eks. tilsetning av klor, UV eller ozon-behandling for desinfisering. Her er også overvåkning nødvendig, for ikke å overskride grenseverdier for tilsetninger.

Målingen av forskjellige vann-parametere, som f.eks. turbiditet, klor pH, konduktivitet eller ORP/Redox potensiale - gir informasjon om din vannkvalitet. Her kan du finne ut hva disse parametere betyr og hvordan vår online analyse system 8905 kan måle viktige vann-parametere for deg:

Kontinuerlig online vannanalyse

Vannovervåkning for en konstant høy vannkvalitet med online-analysesystemet type 8905

Skaff mer informasjon

Min sammenligningsliste